Eisbären Juniors vs Tornado Niesky

Eisbären Juniors vs ESC Dresden

Vorschau

Eisbären Juniors vs Chemnitz Crashers

Eisbären Juniors vs Schönheider Wölfe

Eisbären Juniors vs FASS Berlin

Vorschau

Eisbären Juniors vs ES Weißwasser

Eisbären Juniors vs FASS Berlin

Vorschau

Eisbären Juniors vs FASS Berlin

0:1 (01:16) Fiedler (Volynec, Braun), 0:2 (02:25) Noack (Kubail, Jentzsch), 1:1 (15:32) Balzer, 1:3 (18:37) Braun (Fiedler, Volynec);
2:3 (24:28) Butasch, 2:4 (27:35) Jentzsch (Kubail, Noack);
3:4 (40:46) Sala, 3:5 (44:19) Volynec (Fiedler, Neugebauer), 4:5 (44:49) Schröder, 5:5 (49:54) Lorer,  5:6 (58:24) Volynec (Warttig, Watzke).

Foto: Alexandra Bohn

5 - 6
Zeit

Eisbären Juniors vs Berlin Blues

2 - 3
Zeit

Eisbären Juniors vs Chemnitz Crashers